4.1 Destillation

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

Gæren har nu gjort sit arbejde, men så længe den dannede alkohol er blandet med sukker-vandet, har vi ikke meget glæde af det. Vi skal have adskilt alkoholen fra sukkervandet.

Ethanol koger ved 78°C og vand ved 100 °C. Denne forskel i kogepunkt kan vi udnytte til at adskille de to stoffer. At et stof koger, betyder at stoffet går fra væskeform til gasform. Stoffets molekyler i væsken har ved opvarmningen fået så stor fart, at de i væskens overflade kan forlade væsken og gå på gasform. De fordamper, og vi skal så blot afkøle dem, så de igen fortættes og bliver til væske.

Destillatet er næste ren alkohol blandet med vand. Vi vil senere forsøge at finde alkohol-procenten for klassens samlede producerede alkohol – det kræver en vis mængde alkohol.

Arbejdsprocesserne, som er udført i forsøgene med gæring og destillation, er i meget lille målestok og forenklet udgave en kopi af det, der foregår på Danisco Destillers. Ved selv den mest omhyggelige destillation af en fortyndet ethanol/vand-blanding kan ethanol-koncentrationen aldrig blive højere end 96%.

[/member]

På siden Destillationsforsøg beskrives et forsøg. Smugkik på apparatet herunder:

[nonmember]Sorry – men du er forresten ikke logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]Destillation[/member]