2.1 Bølgedefinition

Bølgeegenskaber

 For bølger gælder følgende tre egenskaber:

a)    Bølger kan gå gennem bølger uden at ændre form.
b)   Bølger kan interferere (påvirke hinanden) og danne interferensstriber.
c)    Bølger kan dreje om hjørner.

Disse tre egenskaber gælder for alle fysiske fænomener, som udbreder sig som bølger – f.eks. lyd og lys.

 Vi taler om to bølgetyper:

Amplituden på en tværbølge er på tværs af udbredelsesretningen.
Amplituden på en længdebølge går på langs af udbredelsesretningen.

Et par begreber:

Bølgelængde, amplitude og udbredelsesretning:

New Book 3 - 3