5 Strålingsskader

[nonmember]Strålende indhold – når man er logget ind! [/nonmember]
[member]

Vi har tidligere undersøgt, hvor gennemtrængningskraftige alfa-, beta- og gammastråling er; alfa-stråling kan stoppes af det yderste, døde hudlag, mens beta-stråling kan trænge et stykke ind i kroppens væv. Gamma-stråling passerer derimod lige gennem kroppen.

For alle tre strålingstyper gælder det, at de kan ionisere det væv, som de rammer på deres vej gennem kroppen. De er dog ikke lige ‘gode’ til at ionisere det væv, de rammer. Det viser sig, at alfa-stråling p.gr.a. alfa-partiklens størrelse, som er en heliumkerne med en masse på 4 unit, er ca 10 gange bedre til at ionisere end både beta-stråling, som er en elektron med en masse på 1/1836 unit, og gamma-stråling, som er en foton, der slet ikke vejer noget.

Til gengæld kan alfa-strålen ikke trænge ind i kroppen; det er straks meget værre, hvis det alfa-radioaktive stof f.eks. gennem fødevarer eller ved indånding kommer ind i kroppen og på den måde kan komme til at bestråle/ionisere de indre organer i kroppen.
Så er det meget problematisk – fordi stoffet ikke kan fjernes fra kroppen igen, og da man jo ikke kan løbe væk fra sin krop, sidder strålingen og virker i nærheden af vore organer hele tiden.

[/member]