4.2 Henfaldsserier

[nonmember]Login… [/nonmember]
[member]Ethvert radioaktivt – eller ustabilt – stof har én eller flere måder at henfalde på. Vi skal se åpå¨begrebet henfaldsserier.

Henfaldsserier1Henfaldsserier2 [/member]