4.3.3 Nuklidkortet ekstra

[nonmember]Ekstra!? Log ind… [/nonmember]
[member]Nuklidekstra1Nuklidekstra2 [/member]