4 Halveringstid

[nonmember]Log ind med den hemmelige kode! – Så bliver tiden halveret… [/nonmember]
[member]Halveringstiden for et radioaktivt stof er den tid det tager, inden halvdelen af atomkernerne er omdannet og har udsendt deres stråling. Meget groft kan man udtrykke det sådan, at stoffer med kort halveringstid er farligere end samme mængde stof med lang halveringstid; stoffer med lang halveringstid bruger længere tid til at udsende deres stråling.

Vi skal se på nogle halveringstider og nogle kurver, der forklarer fænomenet.

Vælg i menuen ude til højre.[/member]