4.4 Støchiometri4

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. Hvor meget sprit giver f.eks. ét kilo sukker ved gæring?[/nonmember]

[member]

StøchiometriAtomvægt og molekylevægt

I det periodiske system kan man aflæse atomvægten for de forskellige grundstoffer. Atomvægtene er angivet som ubenævnte tal. Tallene fortæller, hvor meget de enkelte grundstofatomer vejer i forhold til hinanden.

F.eks. kan man se, at et helium-atom, He, med atomvægt = 4 vejer fire gange så meget som et hydrogenatom, H, med atomvægten = 1. Man kan også regne ud, at et kuldioxid-molekyle, CO2 , har molekylevægten 44 (12 for C-atomet + 2•16 for de to O-atomer). Tilsvarende kan man beregne molekylevægten for ethanol til 46 og for glukose til 180.

Når man sammenligner atomvægte og molekylevægte for forskellige stoffer, kan man selv vælge enhed, f.eks. g eller kg. Der skal bare benyttes samme enhed.

Reaktionsskemaer 

Reaktionsskemaet for omdannelse af glukose til ethanol og kuldioxid fortæller med formler helt præcist at:

• Hver gang ét glukosemolekyle omdannes, så opstår der to ethanolmolekyler og to kuldioxidmolekyler.

• D.v.s. af 180 g glukose kan der dannes 2•44=88 g kuldioxid og 2•46=92 g ethanol. Der dannes altså næsten lige meget kuldioxid og ethanol ved gæring af glukose.

Under gæringen vil der derfor være et vægttab, fordi kuldioxid er en gas, som forsvinder af sig selv.

 

Opgave:

Beregn nu, hvor mange kg ethanol der maksimalt kan dannes af 1,0 kg glukose. (Klik ind på din notesbog)

Hvor mange ml fylder denne mængde ethanol, når massefylden af ren ethanol er 0.795 g/ml. Vand har massefylden 1,0 g/ml.

Beregning: (Klik ind på din notesbog)

 

Beregn, hvor mange gram og ml. ren ethanol, C2H5OH, der teoretisk kan fremstilles ud fra 1,0 kg sukker med formlen C12H22O11.

Beregning: (Notesbog)

[/member]