4.6 Pyknometeret

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. Lyder ordet pyknometer ikke spændende?

Det er i hvert fald smukt![/nonmember]

[member]

PyknometerFor at kunne bestemme massefylden skal du bruge et pyknometer. Det er en lille glasflaske med en prop i med et tyndt hul igennem. Denne flaske kan man fylde meget nøjagtigt med det rumfang, som står skrevet uden på den. Desuden er pyknometrets masse anført. Det bedste er dog lige at kontrollere tallene inden forsøget.

Massefylden udregnes ved at dividere vægten med rumfanget.

 

 

Teoriopgave.

Et pyknometer vejer i tom tilstand 24,96 g og har et rumfang på 25,15 ml. Helt fyldt med en ethanol/vandblanding vejer pyknometeret 49,68 g.

• Beregn blandingens massefylde.

• Find v.h.a. grafen nedenfor såvel vægt-% som vol.-%  ethanol, der er i blandingen.

Og så! til bestemmelse af alkoholprocenten:

Hæld ethanolopløsningen ned i pyknometeret og sæt proppen i. 

Der skal være så meget væske i pyknometeret, at der løber væske ud gennem proppens hul. Tør nu pyknometeret godt   af udvendigt og vej  det:

___________ g (Åbn. din notesbog og skriv resultaterne)

Hvor mange gram vejer væsken:

___________ g

Hvad er væskens massefylde:

___________  g/ml

Aflæs nu ethanolprocenten i koordinatsystemet nedenfor:

Vægt-%: __________________

Vol-%:    __________________

Prøv på samme måde at bestemme alkoholprocenten for klassens samlede destillat fra det tidligere destillationsforsøg.

Massefylde: ______________ g/ml.

Alkoholprocent:

________________________

 

AlkoKurver[/member]

Du kan kopiere skemaet over i din notesbog; det bliver større, og du kan evt. skrive det ud, så du kan tegne i det.
Du kan også blot dobbeltklikke på grafen – så bliver den vist i stor størrelse på skærmen.