4.5 Ethanol-koncentration

[nonmember]Husk! Der er kun indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

Flambering

Undertiden flamberer man en ret, d.v.s. man overhælder retten med f.eks. cognac og antænder spiritussen. Herved brænder alkoholen væk, mens smagsstofferne bliver tilbage.

Men hvor stærk skal en ethanolopløsning være for at den kan brænde? Det vil vi undersøge med følgende lille forsøg, hvor det er nødvendigt at arbejde endog meget nøjagtig.

Forsøg:

Fyld med en pipette ca. 15 ml. husholdningssprit  over i en porcelænsskål og se, om det kan brænde. Hvis det kan brænde, så sluk straks ilden ved at lægge en plade over porcelænsskålen. Herved kvæles ilden p.g.a. mangel på oxygen. Tilsæt nu 1-2 pipettefuld vand, rør rundt og se om den nye blanding kan brænde. Fortsæt sådan, indtil du/I når det punkt, hvor ethanolopløsningen lige netop ikke kan brænde. Det er vigtigt, at ilden slukkes mellem hver vandpåfyldning, og at der røres grundigt rundt mellem hver vandpåfyldning, – ellers lykkes forsøget ikke ordentligt.

Men hvor mange procent ethanol indeholder denne opløsning nu?

Hvis vi har en opløsning, der kun består af ethanol og vand kan vi bestemme ethanolindholdet ud fra massefylden. Massefylden for ren ethanol (alkohol) er 0,785 g/ml. Vand har massefylden 1,0 g/ml. En blanding af ethanol og vand har derfor en massefylde mellem disse to tal. Massefylden afhænger af, hvor meget ethanol der er i vandet, d.v.s. af koncentrationen af ethanol. Sammenhængen kan aflæses på grafen på næste side.

Massefyldebestemmelse kan derfor bruges til at bestemme ethanolindholdet i vores  blanding fra forrige forsøg, i vores destillat fra destillationsforsøget samt i vin og øl.

Vi skal simpelthen i gang med at bruge et pyknometer!

Spritbrændetest

[/member]