4.7 Alkoholprocent i vin

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. Her gemmer der sig et forsøg på at bestemme ethanolprocenten i vin.[/nonmember]

[member]

Hvor meget alkohol er der i vin?

Hvis der er opløst andre stoffer end ethanol i den væske, vi vil lave pyknometerforsøg med, er der en anden sammenhæng mellem koncentration og massefylde. Andre opløste stoffer kan f.eks. være varierende sukker-mængder eller døde gærceller. Derfor kan en direkte bestemmelse af massefylde af vin ikke bruges til bestemmelse af alkoholkoncentrationer. Man afdestillerer og opsamler derfor først den ethanol, som findes i vinen. Herved fås en ren blanding af ethanol og vand, og her kan vi kan bestemme alkoholprocenten.

Vi laver et forsøg:

Ethanolindhold i vin

Materialer: Vin, 250 ml kolbe til destillation; stort reagensglas; prop med 2 huller; glasrør; gummislange; 100 ml måleglas samt et pyknometer.

Vinalc1• Afmål med et måleglas præcis 100,0 ml vin og hæld det hele over i destillationskolben. Tilsæt 1 dråbe antiskummiddel. Saml udstyret som vist på tegningen.

• Hæld 10-20 ml vand i et stort reagensglas. Brug dette glas som forlag. Hold reagens-glasset afkølet ved at holde det neddyppet i isvand under den efterfølgende destilla-tion.

• Hold afgangsrøret neddyppet i vandet i reagensglasset. Opvarm destillationskolben, så indholdet koger, men uden at ”bulderkoge”. Opvarmningen må derefter ikke stoppes, da der så vil ske tilbage-sugning. Fortsæt opvarmningen indtil du skønner, at ca. 50 ml væske er destilleret over i reagensglasset (så kan man regne med, at al ethanol er destilleret over i reagensglasset). Fjern reagensglasset, mens kolben stadig opvarmes. Pas på ikke at blive forbrændt af den varme damp. Sluk først nu for bunsenbrænderen.

Vinalc2

 

• Hæld uden at spilde væsken i reagensglasset (destillatet) over i et 100 ml måleglas – vær forsigtig, det er stadig varmt. Fyld derefter netop så meget vand i måleglasset, at blandingen fylder præcis 100,0 ml. Destillat og vand skal derefter blandes omhyggeligt, og temperaturen skal ved rumfangsaflæsningen være 20 °C.

 

Vinalc3

 

• Fyld pyknometeret helt med ethanol/vandblandingen fra måleglasset. Sæt prop i pyk-nometeret. Lad overskydende væske løbe ud af hullet i proppen. Aftør pyknometeret. Det skal være helt tørt på ydersiden.

 

Vinalc4

 

• Vej pyknometeret med indhold og bestem massen af væsken i pyknometeret.

 

• Bestem ethanolopløsningens massefylde og find v.h.a. grafen nedenfor, hvor mange vol-% ethanol, der er i den anvendte vin. Sammenlign det fundne resultet med det, der står på flasken.

AlkoKurver

[/member]