6.2 Vand som opløsningsmiddel

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

Vand1

[member]

Vi ved, at salt kan opløses i vand – det vender vi tilbage til – men hvorfor er det nu sådan? Vi kan se på vandstrålen herover. Den er tydeligvis afbøjet. Og det der afbøjer vandstrålen er den statisk elektriske plasticstang. Vi kan på denne måde konstatere, at vand reagerer på elektriske kræfter. Og da ioner er elektrisk ladede atomer (eller grupper) så kan vi her søge forklaringen på at vand kan opløse salt.

Vand2

 

Når vand kan opløse salt – så skyldes det vandet elektriske egenskaber – vi siger at vand er en dipol – vandmolekylet har en positiv og en negativ ende. Positivt ved H-atomerne og negativt ved O-atomet. Disse elektriske kræfter er så stærke, at de kan løsrive ioner fra ion-gitteret. Normalt siger vi at der er Na-ioner og Cl-ioner i væsken, men dette er egentlig ikke sandt. Der er ioner, men de er omgivet, ja nærmest omringet af nogle vandmolekyler.

 

Det kan du se i figuren herunder. Vand er således godt til at opløse stoffer, der er opbygget af ioner – de såkaldte salte.

Vand3

Vand4

[/member]

Elektronerne i vandmolekylet har koncentreret sig omkring oxygenatomet. Det er årsagen til at vandmolekylet får en positiv ende ved hydrogenatomet. Det er vist med et delta + – tegn (δ). Den negative ende ved oxygenatomet er vist med et delta – – tegn.