6.3 Alkohol som desinfektionsmiddel

Udover at alkohol kan fjerne pletter, har det også en desinficerende virkning, d.v.s. at det kan uskadeliggøre/dræbe bakterier og vira. Ved gæringsprocessen så vi, at ved tilstrækkeligt høje koncentrationer af alkohol dør gærcellerne, og gæringen ophører. Ja, koncentrationen skal såmænd kun op på omkring 12-14 %.

Alkohols desinficerende virkning udnytter man til at fremstille flydende håndrensemiddel. Vi kan undersøge den håndrens, vi har her på skolen. Vi kunne undersøge, om det f.eks. ville være uklogt at ryge, mens man renser hænder. Det skal nævnes, at advarsler på flasken siger, at stoffet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Bents forsøg med flydende hånddesinfektion 85 %

Skriv svarene på spørgsmålene i din notesbog.

1)   Undersøg, om produktet kan brænde:   Ja/Nej?

2)  Tilsæt ALON-indikator til lidt af produktet. Hvad ser du?

3)  Hvad er det tegn på?

4)  Destillér nu en lille mængde af produktet; hvilken temperatur vil du varme op til?

5)  Kan destillatet brænde?    Ja/Nej?

6)  Sammenlign med produktets brændbarhed. Er den bedre eller dårligere?

7)  Tilsæt ALON-indikator til lidt af destillatresten (det, der er tilbage i kolben). Hvad ser du, og hvad er det tegn på?

8)  Tilsæt ALON-indikator til destillatet. Hvad ser du?

9)  Hvorfor tror du?

10)  Kan det på baggrund af dine forsøg være rigtigt, at op til 80% af håndrensemidlet kan være ethanol?

11)  Begrund hvorfor.