1.5 Fotosyntesen

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

Ved fotosyntese omdanner planterne kuldioxid (CO2 ) og vand (H2O) til det organiske stof druesukker (C6H12O6) og oxygen (O2).  Processen kaldes med rette verdens vigtigste kemiske proces: Fra de uorganiske stoffer kuldioxid og vand opbygges næringsstoffer for dyr og

mennesker, og som biprodukt ved reaktionen dannes oxygen – et stof alle levende organismer behøver for at ånde.

Naturens vigtigste biokemiske reaktion udføres af grønne planter, alger samt nogle få bakterier og foregår kun i lys efter følgende reaktionsskema:

chlorophyl

6 CO2  +   6 H2O  + lys/sollys        ___→    C6H12O6    +    6 O2

I de grønne planter foregår fotosyntesen i bladene i såkaldte grønkorn, hvor det aktive stof ved processen er chlorophyl, en kompliceret magnesium forbindelse, som i sin opbygning minder meget om det røde farvestof i blodets hæmoglobin. Centralatomet i chlorophyl er magnesium.

Kredsløb

I de grønne planter foregår fotosyntesen i bladene i såkaldte grønkorn, hvor det aktive stof ved processen er chlorophyl, en kompliceret magnesium forbindelse, som i sin opbygning minder meget om det røde farvestof i blodets hæmoglobin. Centralatomet i chlorophyl er magnesium.

Vand (H2O) optages gennem planternes rødder og ledes til bladene. Kuldioxid (CO2) kommer ind i bladene gennem spalteåbninger på bladenes underside.

Opbygningen af druesukker (C6H12O6) – også kaldet glukose – ud fra CO2 , H2O og chlorophyl kan imidlertid ikke finde sted uden tilførsel af energi i form af solens lys. Således vil fotosyntesen være indstillet i alle grønne planter om natten.

Chlorophyl-molekylet i de grønne blade bringes ved absorbtion af solens lys i en eksciteret tilstand, hvorfra det kan falde tilbage til grundtilstanden ved at afgive sin energi under opbygning af glukose.

Chlorophyl virker som katalysator ved processen (deltager i processen uden selv at blive forbrugt).

Den glukose, der dannes ved fotosyntese, indgår i opbygningen af stivelse og cellulose i planterne. Stivelse findes som oplagsnæring i f.eks. frø (f.eks. korn) og rodknolde (f.eks. kartofler og majs) og er mængdemæssig vores vigtigste næringsmiddel. Kartoffelmel er f.eks. ren stivelse.

Cellulose er den vigtigste bestanddel af planters cellevægge, som anvendes til bl.a. papirfabrikation og tekstilfibre, f.eks. bomuldstråd og vat.

Fotosyntesen:

Chlorophyl (grundtilstand) + lys →  chlorophyl (eksiteret)

eller den modsatte vej:

Chlorophyl +    6 CO2  +  6 H2O   →  C6H12O6 +  6  O2  + chlorophyl

(eksiteret)                                                                                (grundtilstand)

[/member]