1.3 Atomnummer, byggesten og oktet-reglen

Atomnummer

For et grundstof er atomnummeret det tal, der angiver:

antallet af protoner i kernen

antallet af elektroner i det neutrale atom og

grundstoffets placering i Det periodiske System.

 

 

 

 

Grundstof

Grundstoffet er den mindste del af et stof, der kan eksistere i fri tilstand.

Grundstoffer er stoffer, der består af atomer med samme atomnummer. Der er i dag en tendens til at benytte ordet element i stedet for grundstof.

I gammel tid måtte det afgøres ved praktiske forsøg, hvilke stoffer der var grundstoffer. Den første grundstoftabel skyldes Lavoisier (1789).

 

Der findes i dag 107 grundstoffer i Det periodiske System. Dog menes grundstof nummer 109 at være på plads.

Proton

En proton er en elementarpartikel, der indgår i atomkernens opbygning.

Den har én positiv elementarladning, og den måles som  1,602*10-19 coulomb og den har massen 1,007277 u = 1,6725*10-27 kg.

Protonen er identisk med hydrogenatomets kerne, dvs. ionen H+.

Neutron

En neutron er også en elementarpartikel, der indgår i atomkernens opbygning. Dens opgave kan siges at være at holde sammen på atomkernen v.hj.a. kernekræfter.

Den er elektrisk neutral og har massen

1,008665 u = 1,6748*10-27 kg.

Elektron

Elektronen hører til elementarpartiklerne og har en masse på 1/1836 af protonens (der vejer ca. 1 u).

Den er negativt ladet og kan opfattes som en partikel med en negativ elementarladning, og den måles som  1,602*10-19 coulomb. Den har massen 0,000549 u = 9,11*10-31 kg.

Atomer er opbygget af protoner, elektroner og neutroner, dog har H langt, langt oftest ingen neutroner.

Ordet elektron kommer fra græsk og betyder rav.

 Læs mere om protoner, neutroner og quarks i atomfysikdelen.

Ædelgasstruktur

er en mættet elektronstruktur med 8 elektroner i den yderste elektronskal, som den findes i ædelgasatomer, og denne struktur tilstæbes af andre atomer (kaldes oktetreglen). 

Oktetreglen

Alle atomer stræber efter at få en mættet elektronstruktur, dvs. at yderste elektronskal er fyldt helt op (maks. 8 elektroner).

De allermindste atomer (H, Li, Be, B (C)) stræber dog kun efter 2 i yderste skal.

Alle andre grundstoffer stræber efter 8 elektroner i yderste skal.

Ædelgasserne har allerede dette opfyldt – derfor ‘gider’ de ikke forbinde sig med hinanden eller andre. Andre grundstoffer kan opnå det ved at danne ioner eller deltage i ionforbindelser eller ved at danne covalente forbindelser.