3.2 Forsøg med tørgær

Hvad kan slå gærceller ihjel? Får de tømmermænd?

[nonmember]Denne side indeholder et forsøg med tre reagensglas med forskellige forhold for en gæring. [/nonmember]

[member]

Materialer: 3 kolber; 3 propper med et hul; 3 urinposer; sukker; tørgær; 40% ethanol (snaps kan bruges).

 

• Anbring 5 g sukker i tre kolber og mærk dem med 1 til 3.

 

 

 

 

 

• Tilsæt 45 ml vand til kolbe nr. 1 og 2. Til kolbe 3 tilsættes kun 5 ml vand. Omryst indtil alt sukker er opløst.

 

 

 

 

 

• Til kolbe nr. 1 og 3 tilsættes 0,5 g tørgær.

 

• Til kolbe nr. 2 tilsættes en blanding af 2 ml 40% ethanol og 0,5 g tørgær, som forinden har stået sammenblandet i mindst 15 minutter.

Tørgær1

Tørgær2

Tørgær3

Tørgær4

• Sæt gummiprop med hul i kolberne. Sæt slangen fra en urinpose fast i prophullet.

• Følg forsøget over nogle dage og noter hvilken urinpose, der først fyldes med kuldioxid.

 

Forklar forsøgsresultaterne!

 

[/member]

 

Ethanol og sukker kan dræbe gærceller.