3.4 Ethanolfremstilling i DK 1

Gæringsproces.

[nonmember]Denne side tager hul på beskrivelsen af gæringsprocesser [/nonmember]

[member] 

Ethanol kan fremstilles på flere forskellige måder. Til teknisk brug (f.eks. husholdnings-sprit og opløsningsmiddel) fremstilles ethanol ud fra ethen, der er et biprodukt på olieraffinaderierne. Den ethanol, der anvendes til alkoholiske drikke fremstilles ved en gæringsproces af sukkerstoffer.

gæringsdunk

Gærcellerne begynder deres liv som ”spirer”, som formerer sig og begynder at leve. De spiser glukose og spytter ethanol og kuldioxid ud som affaldsstoffer.

Samtidig opbygger de næring inde i selve cellerne. Når cellerne er blevet for gamle mister de evnen til at danne ethanol. Cellerne falder til bunds, men lever videre ved at bruge sin opsparede næring. Først når al denne oplags-næring er forbrugt, dør cellen. Når man frem-stiller vin ved gæring, er man nødt til at fjerne bundfaldet med de levende, men ikke aktive gærceller, da de døde celler ellers vil opløses i vinen og give en dårlig smag. Man siger, at man ”omstikker” vinen.

[/member]