5.1 Forbrænding, ånding

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

Forsøg: Forbrændinger og ånding giver CO2 og H2O. 

Materialer: Porcelænsskål, glasuld, sprit, syltetøjsglas med skruelåg, CO2-indikator på rød form, vandfrit, hvidt kobbersulfat.

• Placer en lille porcelænsskål med en lille tot glasuld overhældt med 2-3 ml sprit under et helt rent og tørt syltetøjsglas. Opstillingen er vist på tegningen her nedenfor.

Pas på: Ingen spritflasker uden påsat låg i nærheden af åben ild!

• Vent 10-20 sekunder eller indtil ilden slukker af sig selv. Hvordan ser glassets indersider ud? Føl også på glasset. Forklar din observation i din notesbog.

Spritforbrænding

• Løft glasset og vend det. Hæld straks ca. 10 ml rød CO2-indikator heri. Sæt låg på glasset og omryst. Notér i notesbogen og forklar dine observationer.

Pust

 

• Gentag forsøget ovenfor, idet der forinden nogle gange er pustet udåndingsluft ind i et nyt rent og tørt syltetøjsglas. Herefter hældes straks 10 ml rød CO2-indikator i.

 

 

 

 

Forsøget viser, at ethanol kan brænde under udvikling af varmeenergi. Hvis ethanoldampe blandes med luft i et uheldigt forhold, kan forbrændingen få karakter af en eksplosion.

I bl.a. Brasilien blander man op til 15% ethanol i benzinen. Det gør man for at spare på de begrænsede mængder af benzin. På Bornholm planlægger man et anlæg, som skal kunne omdanne bl.a. halm til alkohol, som tilsætning til benzin.

At der opstår vand og varmeenergi både ved den direkte forbrænding af sprit og ved åndingsprocessen konstateres let. Der kom nemlig dug på indersiden af glasset i det foregående forsøg, og glasset blev varmt.

Vandindikator

 

At duggen er vand, kan let eftervises ved til syltetøjsglasset at tilsætte et par små krystaller vandindikator. Hertil bruges hvidt kobbersulfat, der i løbet af ca. 1 minut bliver blåt ved kontakt med vanddamp i glasset.

 

 

 

Opgave: 

Opskriv i din notesbog et afstemt reaktionsskema for den fuldstændige forbrænding af:

• Propan (flaskeglas), C3H8

• Methanol (træsprit), CH3OH

• Stearin  (stearinsyre), C17H35COOH

[/member]