5.4.1 Fra ethanOL til ethanAL

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]
[member]

Forsøg: Ethanol bliver til ethanal.

Materialer: Reagensglas, kobbertråd (ca. 2 mm spiralformet CU-tråd), ren ethanol C2H5OH (Brøndumsnaps kan bruges) – ikke denatureret sprit.

1• Anbring 5-10 dråber (ikke mere) ren ethanol i et reagensglas. Ryst glasset, så der kommer alkoholdampe i glasset.

2• Registrer, hvordan indholdet i glasset lugter eller dufter.

3• Før en kold Cu-spiral ned i glasset til ca. 1 cm. over væsken. Træk spiralen helt ud af glasset i fri luft. Før den derefter ned i glasset igen. Gentag dette ”ned/op” 5-10 gange.

4• Sker der nogen forandringer (lugt af glassets indhold og Cu-trådens udseende)?

5• Tilsæt straks herefter 2-3 ml. ALON-indikator og omryst. Kommer der noget bundfald? Er der ethanal til stede i glasset?

6• Tag nu et nyt reagensglas og tilsæt  igen 5-10 dråber ren ethanol (ikke mere). Gentag nu alt det foregående med følgende ændring: Opvarm Cu-spiralen i en bunsenflamme så tråden gløder, inden ”ned/ op”-proceduren foretages. Det skal gøres så hurtigt, at tråden ikke når at afkøle. Ellers må spiralen opvarmes igen med bunsenbrænderen (anbring noget varmeisolerende om tråden på det sted, hvor der holdes).

7• Sker der denne gang nogen forandringer i (lugt af glassets indhold (se tegningen) og Cu-trådens udseende)?

8• Tilsæt straks efter at den varme tråd er fjernet fra reagensglasset 2-3 ml. ALON-indikator og omryst. Kommer der noget bundfald? Er der ethanal til stede i glasset?

9• Giv en forklaring på dine observationer.

Ethan2

Ethan3

[/member]

[nonmember]

 

På dette sted kan medlemmer se illustrationer, som vi desværre ikke kan vise offentligt endnu…[/nonmember]

Ethan4