5.2 Åndingsprocessen

 

Forbrænding i legemet. Åndingsprocessen.[member]

Ånding

[/member][nonmember]

 

På dette sted kan medlemmer se illustrationer og teoristykker, som vi desværre ikke kan vise offentligt endnu…[/nonmember]

 

Er der mest CO2 i indåndingsluft eller i udåndingsluft?[member]

Benz

Forbrænd[/member]

Middelalder

De gik til den i Middelalderen…


 


Mere om udåndingsluft:

Ovenfor viste det sig, at der var mere kuldioxid i udåndingsluften end i indåndingsluften. Det er rimeligt at antage, at der så samtidig er mindre ilt i udåndingsluften. Det er jo også ret logisk når vi ved, at vi bruger ilt til forbrændingen i kroppen – og vi ved, at vi producerer kuldioxid ved forbrændingen.

Lad os alligevel vise det ved et forsøg:

Pust stille og roligt ned i et halv-litersglas og læg en fugtig glasplade over, så udåndingsluften ikke blandes med atmosfærisk luft.

Tag et andet halvlitersglas og stil det ved siden af. Hvad er der i det?

Sæt ild til to lange træpinde og stik dem ned i de to halvlitersglas og skriv i notesbogen en lille notits om, hvad du ser. Du skal selvfølgelig også finde en forklaring.