2.3 Stående bølger

To mennesker, A og B,  sidder på gulvet med en lang fjeder mellem sig. De holder fjederens ender i deres højre hånd. Den ene person, A, bevæger sin hånd hurtigt ud til siden og tilbage igen.

Der fremkommer en bølge, der vandrer mod den anden person.

Hvis personen A bevæger sin hånd rytmisk fra side til side fremkommer flere bølger efter hinanden – med en bestemt frekvens – nemlig den frekvens, der er skabt af den rytmiske bevægelse med hånden.

New Book 13 - 1

Den anden person, B, holder sin hånd helt stille, og vi ser, at bølgerne ganske svagt kastes tilbage ad fjederen.

Hvis B begynder at bevæge sin hånd i samme rytme som A, ser vi, at bølgerne pludselig bliver meget kraftige, og der opstår nogle fænomener på fjederen: Nogle steder bevæger den sig tilsyneladende ikke, og nogle steder svinger den voldsomt og regelmæssigt.

Sagt på en anden, mere præcis måde:

Stående bølger dannes ved interferens mellem modsat rettede periodiske bølger med samme amplitude og frekvens.

Stående bølger kan kun dannes ved bestemte frekvenser, der kaldes resonansfrekvenser. Resonansfrekvenserne afhænger af stoffet, som bølgen udbreder sig i.

Afstanden mellem to knudepunkter svarer til en halv bølgelængde.

Mere skematisk:

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet.[/nonmember]

[member]

Grundtone1

Stående1[/member]