2.2 Programmet Capstone

Brug af programmet Capstone til måling af stråling
– en brugsanvisning

 

Tænd computeren og vent til den er klar til at arbejde.

Sæt GM-rør til computeren via USB-stikket. Bemærk om GM-røret er forbundet til port ”1” eller ”2” i adaptoren (som sidder midt på USB-forbindelsesledningen).

Åbn programmet Capstone via linket på skrivebordet.

Vælg Displayopsætning; ”One small, one large display” er et godt valg.

Indsæt Tabel fra menuen til højre på skærmen – ved hjælp af ’drag and drop’ – i det store display.

Senere kan man indsætte en graf i det lille display på samme måde.

Vælg Hardware setup i menuen til venstre. Tryk på den port (1 eller 2) der er valgt på adapteren og vælg Geiger counter. Tryk på Hardware setup igen for at fjerne setup-vinduet.

I menuen vælges Recording conditions, hvis man vil lave forsinket start af måling, eller hvis man kun vil måle i en bestemt tid.
Ved Start vælges Time Based og her normalt 0 sekunder.
Ved Stop vælges Time Based og normalt 60 sekunder.

NB.: I vores såkaldte ”malkeforsøg” (forsøg med halveringstid for Ba-137) sættes tiden til 6 minutter (360 sekunder – eller evt. mere).

Til venstre for ”Recording conditions” kan man med piletasterne vælge tid pr. måling. Normalt vælges 10s. (10 sekunder).

Tryk på den runde røde Record-knap, og forsøget er i gang.

I menuen helt til venstre vælges Data summary. Klik. Herfra kan man trække målingerne (Run # *, når de er i gang) over i tabellen. Man kan også vælge at flytte gamle målinger over. Tryk på Data summery igen for at fjerne data-vinduet.

I menuen oppe over tabellen kan man trykke på ”Σ” for at vælge at få beregnet gennemsnit.

I menuen over tabellen kan man også tilføje kolonner ved at trykke på knappen yderst til venstre.

Når man lukker ned: tryk på rødt kryds og så på ”Discard”.

Husk at måle baggrundsstråling inden forsøgene.
Læs om det her.