2 Måling af stråling

 

Vi skal se på, hvordan man måler stråling. Til brug ved målingerne skal vi bruge et program på computeren, der hedder Capstone. Du finder en generel brugsanvisning ude til højre, men til enkelte forsøg skal du foretage nogle andre indstillinger end beskrevet i denne vejledning.
I så fald vil du selvfølgelig blive orienteret på skærmen.

 

Læs om Geiger-Müller-røret her!