2.6 Stivelse og cellulose

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

Stivelse og cellulose 

er kæmpemolekyler.

 

Opløst i vand siver glukosemolekyler fra bladene til alle dele af planterne. Her indgår glukosemolekylerne som byggesten for de to stoffer, der kaldes henholdsvis stivelse og cellulose.

Stivelse er dannet ved sammenkobling af mange tusinder glukosemolekyler med den viste molekylestruktur, såkaldt α-glukose (alfa-glukose).

For cellulose er det såkaldt β-glukose (beta-glukose), der er byggesten. Som man kan se af stregformlerne, er der kun en ubetydelig forskel i molekylestrukturen på α- og β-glukose, og molekylerne kan næsten af sig selv omdannes til hinanden.

Alligevel har stivelse og cellulose meget forskellige egenskaber. Mennesker kan f.eks. fordøje stivelse, men ikke cellulose.

Stivelse er hovedbestanddelen i korn og mel. Det er en af menneskers og dyrs vigtigste energigivende næringskilder.

Cellulose er hovedbestanddelen af træ. Papir og bomuld er næsten ren cellulose.

Stivelsesspaltning

 ved ølbrygning (mæskning).

 

Formlen for stivelse kan i forkortet form skrives (C6H12O6)n;  n betyder her et meget stort tal, f.eks. 5000.

Ved reaktion med vand omdannes ét stort stivelsesmolekyle til mange tusinder små glukosemolekyler. Det er som tidligere nævnt den modsatte proces af den, der sker, når stivelse opbygges af glukose. Reaktionsskemaet for stivelsesspaltning kan skrives sådan:

(C6H12O6)n + n H2O  →  n C6H12O6

Enzymer, som dannes i spirende frø, katalyserer en del af omdannelsen af stivelses til sukkerstoffer. Det er dette, som udnyttes ved ølbrygning. Enzymer i gær hjælper til med den sidste del af omdannelsen, indtil stivelse til sidst er omdannet til glukose. Derefter kan gærsvampe let omdanne glukose til ethanol.

Nu kan du måske bedre forstå, hvorfor stivelsesprodukter kan bruges til fremstilling af øl og spiritus.

Enzymer i spyt virker også som katalysator ved stivelsesspaltning. Nogle af de enzymer, som virksomheden Novo fremstiller, virker på samme måde.

cropped-b7stivelse.jpg[/member]