6.5 Denatureret sprit

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. Hovedpiner…[/nonmember]

[member]

At denaturere et stof

betyder at gøre stoffet uanvendeligt til et bestemt formål. Når toldvæsenet lader sprit denaturere, er det netop for at gøre den denaturerede ethanol ubrugelig til fremstilling af spiritus. Det gøres især, fordi Staten ønsker at holde kontrol med al den ethanol, som anvendes til spiritusfremstilling.

Butanon

Men en væsentlig årsag er også, at Staten inkasserer en enorm spiritusafgift.

Som denatureringsmiddel anvendes i Danmark stoffet butanon.

Aldehyd

Uden at gå i detaljer kan man se, at butanon-molekylet ligesom aldehyder har en dobbeltbundet oxygenatom knyttet til et C-atom. Men på dette C-atom, som er placeret inde i C-kæden, er der ikke plads til et hydrogenatom. Butanon hører til stofgruppen ketoner. Alle ketoner giver ligesom aldehyder den samme karakteristiske reaktion med ALON-indikator jfr. tidligere forsøg.

Forsøg: 

(Se nærmere beskrivelse af forsøget nederst på siden)

Materialer: Reagensglas; ALON-indikator; ren ethanol (Brøndum-snaps kan bruges); denatureret sprit.

•  Anbring 2-3 dråber ren ethanol i et reagensglas.

•  Tilsæt 2-3 ml. ALON-indikator.

•  Er der nogen synlig reaktion?

•  Gentag derefter ovenstående forsøg idet ren ethanol udskiftes med denatureret sprit. Er der nogen synlig reaktion? Er der aldehyder eller ketoner i den denaturerede sprit?

ALON-indikatoren giver et gult bundfald med denatureret sprit. Det viser, at den denatureringsmidlet i sprit enten er et aldehyd eller en keton. Denatureringsmidlet er som tidligere nævnt butanon, der kemisk set tilhører keton-familien. Butanons kogepunkt er 79,6 ºC, altså tæt ved ethanols kogepunkt, som helt præcist er 78,3 ºC. Derfor er det i praksis umuligt at fjerne denatureringsmidlet fra sprit ved at destillere.

ALON er en sammensætning af AL (af ALdehyd) og ON (kommer af ketON). Stoffet kan påvise aldehyder og/eller ketoner (der er de større typer af alkoholer).

En forsøgsskitse:

Denaturforsør[/member]