3.1 Bagegær

[nonmember]I dette afsnit kan medlemmer læse lidt om bagegær. [/nonmember]

[member]

Produktion af bagegær sker ved en formering af gærsvampe under andre reaktionsbetingelser end ved alkoholfremstilling.

Ved gærfremstilling er det nødvendigt hele tiden at tilføre gæren oxygen (ilt, luft). Samtidig må gæren ikke overfodres. Sukker bruges som foder for gæren, som bedst formerer sig ved 30-32 °C.

I praksis må sukkerkoncentrationen i vækstperioden på intet tidspunkt blive mere end ca. 0,5 %. Derfor tilsættes sukkeret langsomt og i takt med, at det fordøjes af gæren.

Gærsvampe formerer sig ved knopskydning, og mængden af gærsvampe fordobles ca. hver fjerde time.

I et mikroskop, som kan forstørre 600-1000 gange, har man mulighed for iagttage, at gær formerer sig ved knopskydning.

På spritfabrikkernes virksomhed i Grenå foregår både en produktion af ethanol og af bagegær. Som en sidegevinst ved ethanolfremstillingen fås kuldioxid, der opsamles og sælges under betegnelsen kulsyre.

Produktion af alkohol og bagegær ud fra det samme råmateriale er et eksempel på, hvordan man ved at ændre reaktionsbetingelserne kan få en reaktion til at forløbe i en ønsket retning.

[/member]