5.4.1.1 OL-AL-forsøget viser..

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]

[member]

– at ethanol kan reagere med oxygen og danne noget ”andet” (ethanal). Det kan man konstatere, fordi indholdet i glasset får en anden lugt, og fordi der dannes et gult bundfald med ALON-indikatoren.

Man kan også konstatere, at der kun sker en reaktion, hvis der anvendes et hjælpestof, en såkaldt katalysator. Katalysatoren er kobber, som skal være meget varm for at virke.

For os er det heldigt, at virkeligheden er sådan. Ellers ville det være umuligt at have alkohol/spiritus stående, uden at det ”af sig selv” ville blive omdannet til ”noget andet” (ethanal).

I forsøget kan man næsten med øjnene og lugtesansen følge den kemiske reaktion, idet man ser og lugter følgende:

 

1. Når den varme Cu-tråd uden for reagensglasset kommer i kontakt med oxygen, så bliver tråden mørk. Der dannes kobberoxid, CuO, på trådens overflade.

2. Nede i reagensglasset og i kontakt med ethanoldampe bliver Cu-tråden blank. Tråden afgiver det kemisk bundne oxygen, og der

gendannes rent kobber. Samtidig omdannes ethanol til ethanal, som har en lidt ubehagelig lugt.

3. At det er ethanal/et aldehyd, der dannes, signaleres  ved det fremkomne gule bundfald dannet med ALON-indikatoren.

4. Skriv reaktionsskemaer for de to processer.

Hvad er en katalysator?

En  katalysator er et stof, som i kontakt med andre kemikalier, får disse til at reagere hurtigere med hinanden, end hvis katalysatoren ikke bruges. Katalysatoren deltager i den kemiske reaktion, men på en sådan måde, at den hele tiden gendannes. Den forsvinder altså ikke.

Ofte kan man ikke forklare, hvorfor en katalysator kan få en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere. Anvendelse af katalysatorer bygger derfor i stor udstrækning på erfaringer. I den kemiske industri anvendes katalysatorer ved de fleste kemiske reaktioner. Mange af de kemiske processer, som finder sted i levende organismer foregår også med hjælp af katalysatorer, såkaldte enzymer. Tænk på enzymet som kan spalte stivelse til sukker.

ALON-indikatoren

Man kan let afgøre, om der findes aldehyd-grupper i et organisk molekyle. Det gøres ved at anbringe ganske få dråber eller krystaller af stoffet i et reagensglas. Derefter tilsættes et par ml. ALON-indikator og der omrystes. Hvis der fremkommer et gult bundfald, indeholder molekylerne aldehydgrupper. ALON- indikator betyder indikator for aldehyder og ketoner.

[/member]