5.3.2 Ethanol giver energi

[nonmember]Husk! Der er meget mere indhold på siden, hvis du er logget ind som bruger af sitet. [/nonmember]
[member]

En fuldstændig forbrænding

Når organiske stoffer brænder, udvikles der varmeenergi. De brandbare stoffer kan f.eks. være methan, CH4 (naturgas) eller ethanol, C2H5OH (alkohol). Varmen er resultatet af den kemiske proces mellem stoffet og oxygen. Ved processen dannes samtidig to nye kemiske forbindelser, nemlig vand, H2O og kuldioxid, CO2.

Hvis det er methan, der brænder, ser det afstemte reaktionsskema sådan ud:

CH4 +  2 O2   →   CO2  +  2 H2O

I den atmosfæriske luft findes den nødvendige oxygen til forbrændingen. 21 % af luften består nemlig af oxygen. Når der udelukkende dannes vand og kuldioxid ved en forbrænding, siger man, at der foregår en fuldstændig forbrænding af stofferne. Vand og kuldioxid kan nemlig ikke brænde.

Skriv selv i din notesbog et afstemt reaktionsskema for forbrændingen af ethanol:

C2H5OH  +               →

Alkohol   +              →

Forbrænding i din krop

Næsten alt, hvad du spiser (kød, brød og grøntsager), er såkaldte organisk materiale. Din krop bruger føden som brændstof til at producere energi. Det sker ved en ”kold” forbrændings-proces, hvortil luftens oxygen anvendes. Herved omdannes det kulstof, hydrogen og oxygen, som de organiske stoffer i fødevarerne indeholder, til kuldioxid og vand. Disse to stoffer kan du nemt påvise ved at udføre åndingsforsøg.

Hvis din føde indeholder ethanol (alkohol) eller du drikker alkohol, er slutresultatet det samme. Der dannes ved forbrændingen i kroppen kuldioxid og vand – det samme som der dannes, når du afbrænder ethanol (sprit), og der samtidig dannes en flamme.

  •  Stof         Næringsværdi, kJ/g
  • Ethanol              30
  • Kulhydrat          17
  • Fedt                    38
  • Protein               17

At ethanol har næringsværdi, sammenlignet med  sædvanlige næringsmidler, fremgår af tabellen. Et stofs næringsværdi angives som den energimængde, der frigøres, når 1 gram af stoffet forbrændes i organismen.

EnergiAlc[/member]